ERF sudjeluje u projektu SOULBUS

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u međunarodnom Erasmus/LLP projektu Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market, skraćenog naziva Solbus (538946-LLP-1-2013-FI-ERASMUS-EQR).

Cilj projekta je kroz suradnju između visokog obrazovanja i tržišta rada zadovoljiti sadašnje i buduće izazove multikulturalizma u području edukacijske rehabilitacije, socijalne i zdravstvene skrbi. Ishodi projekta su unaprijeđene multikulturalnih kompetencija nastavnika na sveučilištima i mentora u praksi kako bi se povećale mogućnosti i ujednačila kvaliteta mobilnosti stranih studenata te povećala atraktivnost i dostupnost stručne prakse u inozemstvu. Pored navedenog, ovim projektom želi se sustavno podržati dugoročna suradnja u ostvarenju ishoda obrazovanja između visokih učilišta i partnerskih organizacija na tržištu rada.

U projektu sudjeluje 7 sveučilišta i 6 partnerskih organizacija u kojima se provodi stručna praksa studenata. Koordinator projekta je JAMK University of Applied Sciences, Jyvaskyla, iz Finske, a partneri su: The College of Nursing, Jesenice, iz Slovenije, Saxion University of Applied Sciences, Enschede, iz Nizozemske, Lahti University of Applied Sciences (LUAS), Lahti, iz Finske, Tartu Health Care College, Tartu, iz Estonije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, iz Hrvatske, te u ulozi savjetnika San Jose State University iz SAD-a. U svakoj od europskih zemalja sveučilište ima partnersku organizaciju koja sudjeluje u projektu. U Hrvatskoj to je Centar za odgoj i obrazovanje Goljak.

U okviru projekta istražiti će se iskustva različitih sveučilišta i partnera iz prakse s mobilnošću studenata, te potrebama u razvoju multikulturalnosti. Razviti će se edukacija o multikulturalnim kompetencijama koju će moći pohađati nastavnici partnerskih sveučilišta i mentori iz prakse. Po završetku projekta ta edukacija moći će se ponuditi kao oblik stručnog usavršavanja nastavnicima i mentorima, ali i kao izborni kolegij studentima.

Predviđeno trajanje projekta je od 1. listopada 2013. godine do 30. rujna 2015. godine.

Više o projektu na mrežnim stranicama Soulbus projekt.

Pratite aktivnosti i komentirajte na blogu projekta Soulbus blog

LLP