Okrugli stol na temu sagorijevanja stručnjaka i roditelja djece s teškoćama 9. lipnja 2022.

Na konferenciji Hrvatske udruge za ranu intervenciju (HURID) u četvrtak, 9. lipnja 2022. godine održat će se okrugli stol Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama na temu sagorijevanja stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u ranoj intervenciji. 

Različiti stručnjaci iz ustanova grada Zagreba koje provode programe rane intervencije diskutirati će na pitanja o organizaciji rane intervencije, o čimbenicima koji pridonose povećanju stresa u osoba uključenih u program rane intervencije kao i o čimbenicima koji pridonose dobrobiti i smanjenju stresa ovih osoba.