Održan Okrugli stol: „Sustav osiguravanja kvalitete na ERF-u: "Postignuto i izazovi za budućnost"

ERF-LOSPERU okviru završne konferencije projekta „Unapređenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER“, održane 15. ožujka 2022. u prostorima Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, održan je okrugli stol pod nazivom "Sustav osiguravanja kvalitete na ERF-u: Postignuto i izazovi za budućnost".

U uvodnom dijelu, voditeljice radne skupine za unapređenje kvalitete i predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, izv. prof. dr. sc. Ivana Borić predstavila je aktivnosti koje su se u okviru spomenute komponente projekta ERF-LOSPER, provodile od 2018. do zaključno 2022. godine. Uz studijski posjet Sveučilištu u Edinburghu, seminaru i radionicama u svrhu unapređenje kvalitete za nastavno i nenastavno osoblje, najvažniji ishodi projekta su novi Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete te Priručnik za osiguravanje kvalitete na ERF-u.

Nakon uvodnog izlaganja, u raspravi su sudjelovale članice radne skupine, izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović i doc. dr. sc. Ana Leko Krhen, koje su dodatno istaknule važnost kontinuiranog ulaganja u kulturu kvalitete na Fakultetu. Prodekan za studije i studente, izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti istaknuo je kako je unapređivanje kvalitete jedan od strateških ciljeva u razvoju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Raspravi su se pridružili i drugi nastavnici i vanjski dionici Fakulteta. U zaključcima Okruglog stola istaknula se važnost daljnjeg ulaganja u kvalitetu, nužnost zajedničkog djelovanja nastavnog i nenastavnog osoblja, studenata, ali i vanjskih dionika te važnost uspostave sustava unutarnje prosudbe kvalitete.