Natječaji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente preddiplomskih, diplomskih, integriranih ili poslijediplomskih studija pripadnicima romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2020./2021.

U srijedu, 21. listopada 2020. godine Grad Zagreb je raspisao sljedeće natječaje za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine:

Rok za predaju molbi je 5. studenoga 2020. godine.

Detaljnije informacije o postupku prijave i prijavni obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Grada Zagreba.