Nastupno predavanje pristupnice Dijane Jerković 14. svibnja 2018.

Nastupno predavanje na temu "Etički aspekti socijalnopedagoških intervencija s djecom i mladima" znanstvene suradnice dr.sc. Dijane Jerković za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održat će se u ponedjeljak 14. svibnja 2018. u okviru predmeta Socijalna etika u prostorijama Fakulteta za filozofiju i religijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Jordanovac 110, dvorana 003 (prizemlje) s početkom u 10:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin,
    redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš,
    izvanredni profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
  3. Izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić,
    izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica.