Usvojen Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članka 18. stavka 5. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 45/09), odredaba Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (https://www.azvo.hr/images/stories/novosti/Prijevod_Novi_ESG_F.pdf), Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 11. redovitoj sjednici, održanoj 20. rujna 2021. godine, donijelo je Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Fakulteta.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitetom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 25. ožujka 2013. godine (Klasa: 602-04/13-34 /2 , Urbroj: 251-74/13-05/1) i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/13-39 /188 , Urbroj: 251-74/15-05/01) od 14. prosinca 2015.godine.