Usvojen novi Pravilnik o radu knjižnice Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem članka 15. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19) (u nastavku: Zakon) i članka 18. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 25. studenog 2019. godine donijelo je Pravilnik o radu knjižnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o radu knjižnice ERF-a stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.