EAMHID seminar 27. travnja 2018.

U petak 27. travnja 2018. godine u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama (HDMZIT) održat će se EAMHID ((European Association for Mental Health in Intellectual Disability) seminar sa temama iz područja metalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnog zdravlja osoba s poremećajima iz spektra autizma.

Predavanja će se održati na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u dvorani 2 Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sva predavanja će se održati na engleskom jeziku.

Ulaz je slobodan.

Seminar će se bodovati od strane Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora (HKER).

Raspored predavanja dostupan je u nastavku.

EAMHID 2018