Novi projekt - Obrazovanje u digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama/Digi-ID PLUS

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započeo je znanstveno-istraživački paneuropski interdisciplinarni projekt Digi-ID PLUS, Obrazovanje u digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama/ Pan European interdisciplinary project Digi-ID PLUS, Digital skills education to support better health and social inclusion outcomes for adults with intellectual disabilities (EIT Health network of health innovators, EIT Health Plaza proposal “Campus Activities” ID 220187) u kojem je ERF jedan od partnera.

Digitalna inkluzija je važan aspekt uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo. Projekt Digi-ID Plus usmjeren je na zajedničko stvaranje dostupnih programa edukacije, tj. poučavanja o digitalnim vještinama koji podržavaju digitalno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama. Svakodnevno se povećavaju izazovi s kojima se suočavaju osobe s intelektualnim teškoćama, kao i osobe koje o njima skrbe pri korištenju tehnologije, pokušavajući ostati povezani u digitaliziranom društvu. To je postalo još važnije i izraženije tijekom razdoblja obilježenog pandemijom COVID-19, kada su mnoge usluge i socijalne mogućnosti  ograničene. Kao takav, Digi- ID Plus će donijeti značajne koristi za pojedince s intelektualnim teškoćama i osoblje koje im pruža podršku te će se osigurati dugoročna održivost projekta kroz mogućnost dijeljenja sa širom javnošću. Ova inovativna paneuropska inicijativa stvorit će vrijedan resurs s potencijalom vrlo pozitivnog utjecaja na zdravlje, osobito mentalno zdravlje, kao i dobrobit u cjelini građana s intelektualnim teškoćama.

Koordinator projekta koji će trajati od 2022. do 2024. je Trinity College Dublin, Trinity Centre for Ageing & Intellectual Disability (TCAID), a osim ERF-a, uključuje i partnere iz Nizozemske, Španjolske, Švedske, Ujedinjenog kraljevstva, Francuske i SAD. Voditeljice projekta na ERF-u su prof. dr. sc. Daniela Bratković i prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, a projektni tim čine još i asistentice Ana-Marija Bohaček i Lea Masnjak Šušković s Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.