E-predavanja na temu procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela u okviru projekta IA-CHILD

U okviru projekta „Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of the Right to Individual Assessment“ (IA- CHILD) na kojem jeEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner (uz Litvu, Cipar i Grčku)snimljena su tri e-predavanja.

U prvom predavanju naziva „Implementacija individualne procjene mladih u sukobu sa zakonom-međunarodna perspektiva“ predstavljan je sam projekt, Direktiva 2016/800 te se daje međunarodna perspektiva na temu individualne procjene maloljetnika koji su osumnjičeni ili optuženi za kazneno djelo.

 

Drugo predavanje naziva „Individualna procjena maloljetnika- prijenos teorije u praksu“ kreće od definiranja svrhe i ciljeva procjene, potom prikazuje temeljne konceptualne i metodičke odrednice individualne procjene maloljetnika i ključna obilježja sveobuhvatne procjene te karakteristike kvalitetnog timskog izvješća i sinteze kao rezultata procjene potreba, rizika i snaga maloljetnih počinitelja kaznenih djela.

 

Treće e-predavanje „Individualna procjena maloljetnih počinitelja kaznenih djela u RH- stanje, izazovi i primjeri dobre prakse“ donosi prikaz zakonskog okvira za provedbu individualne procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela u RH kao i prikaz rezultata istraživanja provedenog u sklopu ovog projekta o procjeni maloljetnih počinitelja u RH sa stručnjacima koji procjenu naručuju ili je provode u okviru sektora pravosuđa i socijalne skrbi.

 

Glavni je cilj projekta unaprijediti individualnu procjenu maloljetnika osumnjičenih i/ili optuženih za počinjenje kaznenih djela, usporediti zakonsku regulativu i praksu između različitih zemalja EU te prikazati primjere dobre prakse. Tim s našeg fakulteta čine Dora Dodig Hundrić, Neven Ricijaš, Anja Mirosavljević i Sabina Mandić.