Završna konferencija projekta UPC-Adapt od 28. do 29. studenog 2018.

Završna konferencija projekta UPC-Adapt održat će se od 28. do 29. studenog 2018. godine u Pragu, Češka. Projekt je trajao 2 godine, vodio ga je University College Ghent (HoGent) iz Belgije, a Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao jedan od partnera na projektu vodio je radni paket vezan za razvoj i pilotiranje akademske verzije Europskog univerzalnog prevencijskog kurikuluma (EUPC) namijenjenog obrazovanju stručnjaka u prevenciji. Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni rezultati projekta.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta: Universal Prevention Curriculum (UPC-Adapt)