Održana inicijalna konferencija projekta DOBRO - Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja

U četvrtak, 24. svibnja 2018. u Slavonskom Brodu održana je inicijalna konferencija projekta 'DOBRO - Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja' koji je započeo u ožujku 2018. godine.

Cilj projekta je uvođenjem društveno korisnog učenja, pridonijeti javnoj dostupnosti podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji, osnažiti organizacije civilnog društva i kvalitetu obrazovanja za područje rane intervencije te pridonijeti trajnom partnerstvu dva fakulteta (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku) i organizacija civilnog društva u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji.

Inicijalna konferencija organizirana je s ciljem predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta DOBRO nastavnicima, studentima, organizacijama civilnog društva, djelatnicima u sustavu rane intervencije u djetinjstvu, korisnicima usluga, donositeljima političkih odluka, medijima i široj društvenoj javnosti.

Više informacija o projektu možete naći na Facebook stranici projekta.