Izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević dobitnica Državne nagrade za znanost za 2016. godinu

Dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević, izvanredna profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno polje logopedija, jedna je od troje dobitnika Državnih nagrada za znanost za 2016. godinu (u kategoriji godišnjih nagrada, za područje društvenih znanosti), na čemu joj čestitamo.

Izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević tijekom 2016. godine ostvarila je znanstveni doprinos prijenosom znanja i tehnologija u gospodarstvo u tri inovativna rješenja:

  1. Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti (e-POTJEH) – prvi elektronički probirni test oblikovan s ciljem ranoga prepoznavanja djece rizične za razvoj jezičnih teškoća
  2. Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima (RAPUT).
    Više na: raput.omniaspect.hr
  3. Hrvatska leksička baza (HLB) – portal koji predstavlja bazu kojom se može pretraživati više od 1000 riječi na temelju većeg broja uvjeta.
    Više na: polin-hlb.erf.hr

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

Nagrada za životno djelo
Dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.

Godišnja nagrada za znanost
Dodjeljuje se za osobito znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Svake godine mogu se podijeliti do tri godišnje nagrade za svako znanstveno područje.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti
Dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koja se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Godišnja nagrada za znanstvene novake
Dodjeljuje se mladim znanstvenicima za posebno isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada znanstvenim novacima.

Detaljinije informacije o Državnim nagradama za znanost za 2016. godinu dostupne su na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.