Projekt ERF-a "Implementacija dijagnostičke metode NOMAS u rodilišta i odjele neonatologije" u finalu natječaja Moj ZABA start

Oralno hranjenje je najkompleksniji zadatak koji novorođenče čini i ono zahtijeva usklađeno funkcioniranje više organa i organskih sustava. Fiziološki je vrlo kompleksno i podložno odstupanjima. U suvremenim rodilištima čin hranjenja sustavno se monitorira znanstveno utemeljenim postupcima pa se teškoće hranjena rano dijagnosticiraju, liječe ili ublažuju nekim dodatnim postupcima.

Incidencija teškoća hranjenja u novorođenčadi iznimno je visoka, a ukoliko se poteškoće ne prepoznaju i ne tretiraju one u nekom obliku mogu trajati godinama. Čak 20% zdrave djece te do 85% djece s različitim zdravstvenim teškoćama (prijevremeno rođenje, srčane, respiratorne, gastrointestinalne i genetske bolesti, cerebralna paraliza, autizam) ima teškoće hranjenja. U Hrvatskoj se svake godine rađa oko 10% novorođenčadi s različitim poznatim zdravstvenim rizikom i povećanom vjerojatnošću za pojavu teškoća hranjenja. Povećan rizik za nastanak teškoća hranjenja-sisanja-gutanja postoji kod najmanje 3500 djece godišnje.

Za sada niti jedan odjel u RH ne primjenjuje postupke rane dijagnostike teškoća sisanja i gutanja. Njihovo prepoznavanje ovisi o subjektivnoj procjeni i iskustvu pojedinca (medicinska sestra, neonatolog, majka), a to znači da je sam rezultat procjene nedostatno precizan i objektivan. Neprepoznate i netretirane teškoće hranjenja-sisanja-gutanja za posljedicu mogu imati produženo bolničko liječenje uz povišen trošak liječenja te brojne psihološke posljedice kako po roditelja, tako i po dijete. Budući da je uspješno hranjenje jedan od osnovnih preduvjeta preživljavanja, zdravlja i razvoja, teškoće s hranjenjem jedan su od najsnažnijih izvora stresa za roditelje.

Razvojem medicinske znanosti oblikovani su tzv. evidence-based postupci dijagnostike koje u modernim zdravstvenim ustanovama provode logopedi, specijalisti za dijagnostiku i terapiju teškoća hranjenja-sisanja-gutanja. Uvođenje zlatnog standarda, NOMAS metode, značio bi prekretnicu u neonatološkom zbrinjavanju ugrožene novorođenčadi u pogledu teškoća hranjenja. NOMAS metoda (Neonatal Oral Motor Assessment Scale) primjenjuje se u brojnim neonatološkim jedinicama, rodilištima i pedijatrijskim klinikama zapadnih zemalja, a primjena različitih znanstveno utemeljenih metoda jasno razlikuje zdravstvenu skrb visoke razine od one nižih razina. NOMAS metoda se temelji na opservaciji, video snimanju i analizi čina hranjenja i kao takva je neštetna i bezbolna. Primijeniti je može isključivo logoped s važećom licencom i visokim kliničkim kompetencijama.

Dijagnostika NOMAS metodom temelj je za kreiranje terapijskih postupaka s ciljem liječenja ili umanjivanja teškoća hranjenja-sisanja-gutanja, a sam dijagnostički postupak ne nosi nikakav rizik po zdravlje djeteta.

Projekt ERF-a "Implementacija dijagnostičke metode NOMAS u rodilišta i odjele neonatologije" je među prvih deset projekata u finalu natječaja Moj ZABA start u kategoriji Kultura i znanost.

Ukupni fond potpora za kategoriju Kultura i znanost iznosi ukupno 330.000 kn odnosno 120.000 kn za prvu, 100.000 kn za drugu i 80.000 kn za treću nagradu prema odluci Komisije. Četvrta nagrada od 30.000 kn bit će dodijeljena prema odabiru javnosti putem javnog glasovanja na www.mojzabastart.hr.

“Moj Zaba Start kroz različite natječaje podupire najinovativnije i tržišno utemeljene ideje s pozitivnim utjecajem na gospodarstvo i društvo. Pokrenut je 2013. godine te je do sada podržao ukupno 29 najboljih održivih projekata iz različitih područja po ocjeni stručne komisije i prema odabiru javnosti. Dobitnici su inovativni start up-ovi, društveno odgovorne inicijative, projekti iz područja zelenog poduzetništva i kreativne industrije te izrade aplikacija i informatičkih rješenja.”