PETi kongres socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija od 23. do 25. svibnja 2018.

PETi kongres socijalnih pedagoga: Praksa - Empirija - Teorija održat će se u Svetom Martinu na Muri od 23. do 25. svibnja 2018. godine u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga HUSP i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanja će se u okviru kongresa održavati u četiri tematska područja

  1. Socijalna pedagogija: identitet i područja djelovanja
  2. Korisnici socijalne pedagogije: od rane do odrasle dobi
  3. Metode i tehnike socijalne pedagogije: procjena, intervencija i evaluacija
  4. Suvremeni izazovi socijalne pedagogije: društveni i individualni aspekti problema u ponašanju

Pozivamo vas da, ako je područje Vašeg rada vezano uz neko od navedenih područja, prijavite rad na peti kongres socijalnih pedagoga.

Rok za prijavu radova je 1. travanja 2018.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatske udruge socijanih pedagoga: www.husp.hr

PETi kongres 2018 HUSP ERF