Poziv na edukaciju "Senzorna integracija - Modul I i Modul IV-Supervizija" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - NOVI TERMINI

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija i Stručni modul II", prema metodi A. J. Ayres.

Edukaciju izvode prof.dr.sc. Rea Fulgosi- Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.

Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samosnalaženju u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim mjestima koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije, zbog čega, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci.

Zbog interesa za Modul I, koji je uspješno održan u veljači, ponovit ćemo ga u lipnju. Modul IV planiran je za srpanj, točan termin biti će dogovoren sa polaznicima, no molimo zainteresirane da pošalju prijavnicu kako bi se isto moglo dogovoriti.

Ostali moduli održavati će se ponovo od jeseni.

TERMINI:
Modul I: 24. i 25. lipnja 2016.
Modul IV- Supervizija: srpanj 2016. (točan termin odredit će se u dogovoru s polaznicima)

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o narednim edukacijama i obrasci za prijavu. Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mail-om na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
Prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije
Doc.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje

U nastavku su dostupni detaljni opisi edukacija te obrasci za prijavu.