Poziv na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-regabilitacijskog fakulteta

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza". Edukaciju izvode doc.dr.sc. Maja Cepanec i doc.dr.sc. Sanja Šimleša.

Edukacija je namijenjena defektolozima/rehabilitatorima zaposlenima na radnom mjestu koje uključuje rad s djecom dobi 0-7 godina.

Datum održavanja edukacije: 20. - 22. svibanj 2016.

Trajanje edukacije: tri dana / 26 školskih sati

Cijena edukacije: 3.000,00 kn (PDV uključen u cijenu)

Broj polaznika: 15

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji i obrazac za prijavu.