Poziv na edukaciju "Senzorna integracija - Modul I, Modul II i Modul III" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-regabilitacijskog fakulteta

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji iz "Senzorna integracija - Modul I, Modul II i Modul III", prema metodi A. J. Ayres.

Edukaciju izvode prof.dr.sc. Rea Fulgosi- Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju ERF-a sa suradnicima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije.

Pozitivna i vrijedna iskustva dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.

Edukacija iz:

Modula I: 27. i 28.11.2015.

Modul II: 18. i 19.12.2015.

Modul III: 6. i 7.11.2015.

Minimalni broj polaznika u grupi je 15, a maksimalni 20. U slučaju prijave većeg broja polaznika, otvorit će se novi termini, o čemu će polaznici biti pravovremeno informirani.

U privitcima se nalaze sve relevantne informacije o edukacijama i obrasci za prijavu.

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,

Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak, voditeljica edukacije

Doc.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje