Poziv na edukaciju "Razvoj socijalno-emocionalnih vještina djece" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-regabilitacijskog fakulteta (24. i 25. travnja 2015.)

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na edukaciju "Razvoj socijalno-emocionalnih vještina djece". Edukaciju izvode doc.dr.sc. Josipa Mihić i dr.sc. Miranda Novak, članice Odsjeka za poremećaje u ponašanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, s višegodišnjim iskustvom u području promocije socijalno-emocionalnog učenja i prevencije problema u ponašanju djece.

Socijalno-emocionalno učenje kod djece se odnosi na proces usvajanja znanja, navika, vještina i vrijednosti koje predstavljaju srž djetetovog osobnog, socijalnog i akademskog razvoja. Takve su vještine nužne kako za dobar akademski uspjeh tako i za kvalitetu života općenito. Brojna istraživanja pokazuju da su djeca koja nisu usvojila socijalno-emocionalne vještine u većem riziku za razvoj ozbiljnih problema u ponašanju, poteškoća u učenju, lošijih odnosa s vršnjacima te u riziku za narušeno mentalno zdravlje u budućnosti. U svijetu su razvijeni razni programi ulaganja u socijalno-emocionalno učenje koji se provode s djecom od predškolske do srednjoškolske dobi. U hrvatskom kontekstu također postoji inicijativa uvođenja takvih programa u vrtiće i škole jer domaća istraživanja ukazuju da značajno utječu ne samo na dobrobit djece već i na kvalitetu psihosocijalne klime ustanova u kojima se provode te smanjivanje razine stresa djelatnika.

Tijekom edukacije, sudionici će kroz teorijski utemeljene i praktične aktivnosti dobiti znanja i vještine kako kod djece još kvalitetnije razvijati samokontrolu, svijest o sebi i drugima te kako podučavati djecu da učinkovitije rješavaju probleme i njeguju dobre odnose. Edukacija će uključivati i rad na vlastitim socijalno-emocionalnim vještinama sudionika te izradu individualiziranih i/ili grupnih planova razvoja socijalno-emocionalnih kompetencija djece u radnom okruženju.

Edukacija će se održati tijekom mjeseca travnja 2015. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb), dvorana Mljet.

Minimalni broj polaznika je 12, a maksimalni 20.

Datumi održavanja edukacije su 24.-25.4.2015. godine.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji i obrazac za prijavu.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ove edukacije za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,

Doc.dr.sc. Josipa Mihić i Dr.sc. Miranda Novak
Voditeljice edukacije

Doc.dr.sc. Neven Ricijaš
Voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje