Poziv na edukaciju "Senzorna integracija" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-regabilitacijskog fakulteta

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na edukaciju prvog stupnja „Senzorna integracija - Modul I“, prema metodi A. J. Ayres. Edukaciju izvodi prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak, voditeljica Kabineta za senzornu integraciju Centra za rehabilitaciju ERF-a, sa suradnicima koji posjeduju međunarodne certifikate u području senzorne integracije.

Pozitivna i vrijedna iskustva dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektrai razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.

To također otvara mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj edukacijsko–rehabilitacijskoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samosnalaženju u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca su suočeni s nedostatnim mjestima koja nude primjerene terapijske pristupe i provođenje poticanje senzorne integracije, zbog čega često s djecom s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci.

Edukacija će se održati tijekom mjeseca veljače 2015. godine.

Minimalni broj polaznika je 10, a maksimalni 20.

Datum održavanja edukacije je 13. i 14. 2. 2015. godine.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji i obrazac za prijavu.
Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ove edukacije za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,

Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak, Voditeljica edukacije

Doc.dr.sc. Neven Ricijaš, Voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje