Poziv na edukacije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III" – TERMINI ZA LJETNI SEMESTAR 2023. godine

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III", prema metodi A. J. Ayres.

Edukaciju izvode prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Nastavno-kliničkog centra ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.

Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci.

Objavljujemo termine za ljetni semestar 2023. godine, za koje primamo prijave:

  • Edukacija iz Modula I održat će se: 21. i 22. travnja 2023.  
  • Edukacija iz Modula II održat će se: 16. i 17. lipnja 2023.  
  • Edukacija iz Modula III održat će se: 24. i 25. veljače 2023. (za polaznike koji su završili ostale module prije ljeta) i 17. i 18. ožujka 2023. (za nove polaznike modula u jesen/zima 2022.) 
  • Edukacija iz Modula IV održat će se: 28. i 29. travnja 2023.  
  • Edukacija iz Stručnog modula II održat će se: 9. i 10. lipnja 2023.  
  • Edukacija iz Stručnog modula III održat će se: 3. i 4. ožujka 2023.

Za sve navedene module moguće je poslati prijavnicu kao predbilježbu za iste.

U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru.

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji/modulima, kao i obrasci za prijavu.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mail-om na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije
doc. dr. sc. Anja Mirosavljević, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje