Poziv na radionicu "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" (22. – 24. rujna 2021.)

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na radionicu "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" koja će se održati od 22. do 24. rujna 2021. godine. Radionica je namijenjena edukacijskim rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi.

Radionica je posebna po maloj grupi polaznika (maksimalno 15 polaznika), intenzivnom 3-dnevnom radu i promatranju procesa dijagnostike, uz superviziju za pisanje stručnog mišljenja i grupne rasprave o svakom djetetu.

Izvedba i program edukacije će biti prilagođeni epidemiološkim mjerama te će polaznici na vrijeme biti obaviješteni o promjenama u programu.

U nastavku je dostupan detaljan opis radionice i obrazac za prijavu.