Poziv na edukaciju "Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II" u sklopu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (studeni 2019.)

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno učenje (CCU) Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul II“.

Edukaciju izvode izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, doc. dr. sc. Damir Miholić, doc. dr. sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

Edukaciju priznaje i boduje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (HKER).

Preduvjet za uključivanje je završen Modul I ove edukacije, na koji se Modul II sadržajno i iskustveno nadovezuje. Modul II ove edukacije, usmjeren je na dalju razradu specifičnih tehnika kao i na usvajanje novih znanja u okviru 4 tematska područja - psihodrama, likovna terapija, muzikoterapija i terapija pokretom i plesom. Modul je koncipiran kroz 24 sata radionica/praktičnog rada.

Edukacija će se održati 29./30. studenog i 6./7. prosinca 2019. godine na Edukacijskorehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb), dvorana Mljet (zgrada Centra za rehabilitaciju).

Minimalan broj polaznika je 10, a maksimalni 16.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji, a obrazac za prijavu moguće je naći i na poveznici Aktualne edukacije Centra za cjeloživotno učenje.

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, voditeljica edukacije
Doc.dr.sc. Damir Miholić, voditelj edukacije
Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno učenje