Poziv na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (lipanj 2018.)

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" koja će se održati od 6. do 8. lipnja 2018. godine.

Edukacija je namijenjena edukacijskim rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi. Edukaciju izvode doc.dr.sc. Maja Cepanec (logoped) i doc.dr.sc. Sanja Šimleša (psiholog).

Edukacija je posebna po maloj grupi polaznika (maksimalno 15 polaznika), intenzivnom 3-dnevnom radu i izravnom promatranju procesa dijagnostike putem jednosmjernog stakla, uz superviziju za pisanje stručnog mišljenja i grupne rasprave o svakom pojedinom djetetu.

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o navedenoj edukaciji, kao i obrasci za prijavu.