Poziv na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Poštovani,

obavještavamo vas da će se od 14. do 16. siječnja 2017. godine (subota, nedjelja i ponedjeljak) u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održati edukacija "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" namijenjena edukacijskim rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi. Edukaciju izvode doc.dr.sc. Maja Cepanec (logoped) i doc.dr.sc. Sanja Šimleša (psiholog).

Radionica je posebna po maloj grupi polaznika (maksimalno 15 polaznika), intenzivnom 3-dnevnom radu i izravnom promatranju procesa dijagnostike putem jednosmjernog stakla, uz superviziju za pisanje stručnog mišljenja i grupne rasprave o svakom pojedinom djetetu.

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o navedenoj edukaciji, kao i obrasci za prijavu.

S poštovanjem,

doc.dr.sc.Maja Cepanec i doc.dr.sc. Sanja Šimleša

U nastavku je dostupan detaljan opis edukacije te obrazac za prijavu.