Poziv na edukaciju "Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I" u sklopu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“.

Edukaciju izvode izv. prof.dr.sc. Renata Martinec,doc.dr.sc. Damir Miholić, dr.sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag.rehab.educ.

Cilj edukacije je usmjeren na usvajanje bazičnih znanja i specifičnih tehnika iz područja primjene ekspresivnih art terapija u okviru 4 tematska područja: psihodrama, likovna terapija, muzikoterapija i terapija pokretom i plesom. U tu svrhu, u okviru 24 sata radionica/praktičnog rada biti će obrađeni različiti pristupi koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju vlastitih i tuđih psihoemocionalnih reakcija, posrednom izražavanju vlastitih emocionalnih stanja i potreba, stjecanju uvida u problemsku situaciju, te otkrivanju novih obrazaca djelovanja i ponašanja.

Edukaciju priznaje i boduje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (HKER).

Edukacija će se održati 18., 19., 25. i 26. studenog 2016. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb), dvorana Mljet (zgrada Centra za rehabilitaciju).

Edukacija se također može održavati u drugim gradovima ukoliko pojedina ustanova (ili više njih) lokalno prijavi minimalan broj polaznika. U tom se slučaju termin i cijena edukacije dogovaraju posebno.

Minimalan broj polaznika je 15, a maksimalni 20.

Ukoliko se prijavi više od 20 polaznika, organizirat će se novi termin održavanja edukacije.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o edukaciji, a obrazac za prijavu moguće je naći na web-stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - pod Aktualne edukacije Centra za cjeloživotno obrazovanje.

Edukacija je osmišljena na temelju dosadašnjih pozitivnih iskustava koja su pokazala da ekspresivne art terapije mogu predstavljati vrijedan pristup u radu s djecom i odraslima u različitim edukacijskim i rehabilitacijskim uvjetima. U tom smislu, nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ove edukacije za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec i doc.dr.sc. Damir Miholić, voditelji edukacije
Doc.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje

U nastavku su dostupni detaljni opisi edukacija te obrasci za prijavu.