Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. - 1. krug

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi od jeseni ili zime 2016.: početak mobilnosti u periodu 1. rujna 2016. - 1. siječnja 2017., a završetak mobilnosti mora biti najkasnije 30. rujna 2017.

Tekst Natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-1/

Detaljne informacije o postupku prijave na Natječaj dostupne su na sljedećoj poveznici: http://www.erf.unizg.hr/hr/medunarodna-suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata