Produžetak roka za prijavu na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2015./2016. (3. krug)

Produžen je rok za prijavu na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2015./2016. - TREĆI krug do utorka 24. svibnja 2016.

Treći krug Natječaja namijenjen je isključivo studentima koji praksu žele odraditi u ljetnim mjesecima 2016: početak mobilnosti najranije 20. lipnja 2016. a završetak najkasnije 30. rujna 2016. Više: www.erf.unizg.hr/hr/medunarodna-suradnja/razmjena-studenata/erasmus-strucna-praksa