Prvi parcijalni rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve parcijalne rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2023./24.

Rezultati se odnose na prijave za koje je dokumentacija zaprimljena u periodu od 19. svibnja do 15. lipnja 2023.