Prvi parcijalni rezultati prvog kruga Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (SMP) za ak. god. 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prve parcijalne rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2021./22.

Rezultati se odnose samo na prijave zaprimljene u periodu od 18. lipnja do 20. srpnja 2021. i dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.