Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ljetni semestar ak. god. 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ljetni semestar ak. god. 2021./2022.

U sklopu ovoga natječaja može se prijaviti samo za mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2021./22. Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu.

Rok za prijavu je ponedjeljak, 7. lipnja 2021. (12.00 sati - podne, online i papirnato).

Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak.