Produžen rok za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za zimski semestar ak. god. 2021./2022.

Produljuje se rok za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za zimski semestar ak. god. 2021./2022. do petka 26. ožujka 2021. do 14 sati.

U sklopu ovoga natječaja može se prijaviti samo za mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2021./22. Prijave za mobilnosti za ljetni semestar nisu moguće na ovome natječaju.

Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak