Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za zimski semestar ak. god. 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za zimski semestar ak. god. 2021./2022.

U sklopu ovoga natječaja može se prijaviti samo za mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2021./22. Prijave za mobilnosti za ljetni semestar nisu moguće na ovome natječaju.

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu.

Rok za prijavu je četvrtak, 25. ožujka 2021. u 12 sati.

Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak