Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2020./21. u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za programske zemlje (KA103) .

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 1. veljače 2021.- 30. srpnja 2021. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2021.

Rok za online prijave je 30.4.2021. u 12h, odnosno i ranije ovisno o planiranom polasku na stručnu praksu.

Student se prijavljuje preko online obrasca a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavlja u Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat, soba T2, Vesna Čavić, prof.) ili ECTS koordinatorici doc. dr. sc. Marini Milković.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa