Prvi Rezultati 1. kruga natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (SMP) u ak. god. 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve Rezultate 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2020./21.

Detaljnije informacije o odabiru kandidata, postupku i roku žalbe na rezultate dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.