Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2020./21. u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za programske zemlje (KA103) .

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. kolovoza 2020. do 15.veljače 2021. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2021.

Najkasnije do 10. lipnja 2020. student predaje svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat, soba T2, Vesna Čavić, prof.)  ili ECTS koordinatorici doc. dr. sc. Marini Milković.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa