Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak. god. 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) u okviru programskih zemalja (KA103) za ak. god. 2020./2021.

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu.

Rok za prijavu je 21. veljače 2020. u 12 sati.

Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak