Prvi rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2019./20.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je preliminarne Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20.

Rezultati su dostupni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.