Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2019./2020. (1. dio)

Objavljeni su natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2019./2020. (1. dio) u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene za Sveučilište Chuo u Japanu te za Moskovsko državno sveučilište M. V. Lomonosov.

Tekst natječaja dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za prijave je 7. veljače 2019.