Produžetak 2. kruga natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./19. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje produžetak 2. kruga natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za programske zemlje (KA103) u akademskoj godini 2018./19.

Zbog raspoloživosti financijskih sredstava rok za prijavu na Natječaj je produžen do 19. prosinca 2018.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa