Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./19. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za programske zemlje (KA103) u akademskoj godini 2018./19.

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 7. siječnja 2019. do 30. srpnja 2019. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2019.

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: 28. studeni 2018. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa