Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2018./2019. (8. dio)

U okviru bilateralne međusveučilišne suradnje objavljena su četiri (4) natječaja za studentsku razmjenu u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. na sveučilištima: National Cheng Kung University, University of New Mexico, University of Cincinnati i Universidade Federal do Paraná.

Tekst natječaja dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Rokovi za prijave: 7. i 14. rujna 2018.