Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2018./2019. (7. dio)

U okviru bilateralne međusveučilišne suradnje objavljena su dva (2) natječaja za studentsku razmjenu u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. na sveučilištima: Universidad de Chile i M.V. Lomonosov.

Tekst natječaja dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za prijave: 27. srpnja 2018.