Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) u okviru programskih zemalja (KA103) za ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) u okviru programskih zemalja (KA103) za ak. god. 2018./2019.

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu.

Rok za prijavu je 15. veljače 2018. u 12 sati.

Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak