Produžetak natječaja za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2017./2018. (5. dio)

Sveučiliše u Zagrebu u sklopu bilateralne međusveučilišne suradnje objavljuje produžetak natječaja za studentsku razmjenu  u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. na sljedećim Sveučilištima: