Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. - 2. krug

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17.
Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 2. siječnja 2017. do 30. srpnja 2017.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2017.
Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:
www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-2/
Zbog tehničkih ograničenja prijave su inicijalno otvorene samo do 8. 11. 2016., ali predviđeno je ponovno otvaranje mogućnosti prijave u prosincu 2016.