Erasmus+ Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2016./2017.

Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u ak. god. 2016./2017.

Rok za predaju dokumentacije ERF-u: 3. lipnja 2016.
Više: http://www.erf.unizg.hr/hr/medunarodna-suradnja/razmjena-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja/erasmus-natjecaj