Najava Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)

U drugoj polovici travnja 2023. godine planira se objava Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131).

Natječaj će se provesti u dva kruga. Realizacija mobilnosti u sklopu Prvog kruga Natječaja bit će moguća od sredine listopada 2023. pa do kraja rujna 2024. godine. Točni datumi realizacije mobilnosti bit će objavljeni u Natječaju.
Raspis Drugog kruga Natječaja planira se u prosincu 2023. godine, a realizacija mobilnosti u sklopu istog bit će moguća u periodu od travnja do rujna 2024. godine.