Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. (drugi krug) prema sljedećim stavkama:

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

Online prijave ispunjavaju se do 19. travnja 2023.

Prijave u papirnatom obliku predaju se fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju odmah nakon završene online prijave, a najkasnije do 21. travnja 2023.

Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Natječaj za akademsku mobilnost