Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. (prvi krug) prema sljedećim stavkama:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.

Online prijave ispunjavaju se do srijede, 6. studenog 2019.

Prijave u papirnatom obliku se predaju koordinatorici za međunarodnu suradnju ERF-a odmah nakon završene online prijave, a najkasnije do 11. studenog 2020.

Sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Natječaj za akademsku mobilnost